Friday 4 - Sunday 6 October 2024

Sunday 6th October, 2019

3:30 pm | 60 mins

£ 8

Aberystwyth Arts Centre – Studio

14+

Archived show

This show is from a previous year's festival

Yn dilyn llwyddiant ei sioeau Cymraeg yn 2015 a 2017, ma Elis James yn ysgrifennu sioe arall. Dewch i weld jocs newydd cyn bod nhw’n cael ei ddarlledu ar S4C! Mwynhewch y rhai sydd yn gweithio, anwybyddwch y rhai sy ddim! Byddwch yn rhan o’r broses! O ddifri nawr, dim ond bradwr/rhwyun sy’n casau’r iaith fydde a dim diddordeb mewn dod i rhywbeth fel hyn.* Mae Elis wedi ymddeol o neud stand up yn Saesneg, gan fod gwell da fe neud gigs yn Felinfach a Phwllheli.

*Dim geiriau fi, geiriau Saunders Lewis. (‘Tynged yr Iaith,’ 1962).

Ardoll Adfer – mae £1.00 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Aberystwyth ar gyfer i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.

Sunday

5:15pm

Saturday

5:30pm

Saturday

3:30pm

Sunday

5:30pm

Sunday

7:30pm

Saturday

10:00pm

Sunday

12:00pm

Saturday

1:30pm

Sunday

3:30pm

Saturday

7:30pm

Saturday

9:30pm

Sunday

3:45pm

Saturday

3:15pm

Sunday

9:30pm

Friday

9:00pm

Sunday

1:30pm

Friday

10:30pm

Friday

8:15pm

Friday

7:00pm

Sunday

9:00pm

Sunday

8:00pm