Friday 2 - Sunday 4 October 2020

Elis James

Gwaith Mewn Llaw

Gwaith Mewn Llaw
Gwaith Mewn Llaw

Sunday 6th October, 2019

3:30 pm | 60 mins

£8

Aberystwyth Arts Centre - Studio

14+

Sold out

Yn dilyn llwyddiant ei sioeau Cymraeg yn 2015 a 2017, ma Elis James yn ysgrifennu sioe arall. Dewch i weld jocs newydd cyn bod nhw’n cael ei ddarlledu ar S4C! Mwynhewch y rhai sydd yn gweithio, anwybyddwch y rhai sy ddim! Byddwch yn rhan o’r broses! O ddifri nawr, dim ond bradwr/rhwyun sy’n casau’r iaith fydde a dim diddordeb mewn dod i rhywbeth fel hyn.* Mae Elis wedi ymddeol o neud stand up yn Saesneg, gan fod gwell da fe neud gigs yn Felinfach a Phwllheli.

*Dim geiriau fi, geiriau Saunders Lewis. (‘Tynged yr Iaith,’ 1962).

Ardoll Adfer – mae £1.00 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Aberystwyth ar gyfer i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.