Friday 4 - Sunday 6 October 2024

Dydd Sul 6th October, 2019

3:30 pm | 60 mins

£ 8

Aberystwyth Arts Centre – Studio

14+

Sioe archif

Mae'r sioe hon o ŵyl blwyddyn flaenorol

Yn dilyn llwyddiant ei sioeau Cymraeg yn 2015 a 2017, ma Elis James yn ysgrifennu sioe arall. Dewch i weld jocs newydd cyn bod nhw’n cael ei ddarlledu ar S4C! Mwynhewch y rhai sydd yn gweithio, anwybyddwch y rhai sy ddim! Byddwch yn rhan o’r broses! O ddifri nawr, dim ond bradwr/rhwyun sy’n casau’r iaith fydde a dim diddordeb mewn dod i rhywbeth fel hyn.* Mae Elis wedi ymddeol o neud stand up yn Saesneg, gan fod gwell da fe neud gigs yn Felinfach a Phwllheli.

*Dim geiriau fi, geiriau Saunders Lewis. (‘Tynged yr Iaith,’ 1962).

Ardoll Adfer – mae £1.00 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Aberystwyth ar gyfer i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.

Dydd Gwener

8:15pm

Dydd Sadwrn

7:30pm

Dydd Sadwrn

9:30pm

Dydd Gwener

9:00pm

Dydd Gwener

7:00pm

Dydd Sul

5:30pm

Dydd Sadwrn

5:30pm

Dydd Sul

9:30pm

Dydd Sul

5:15pm

Dydd Sul

3:30pm

Dydd Sul

1:30pm