Friday 4 - Sunday 6 October 2024

Rwy’n mynychu

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn ry’ch chi’n chwilio amdano ar ein gwefan, gallwch drydar neu anfon neges Facebook atom a bydd rhywun yn ymateb cyn gynted â phosib.

 

Hoffwn noddi’r digwyddiad

Ry’n ni’n ymfalchïo mewn ymagwedd hyblyg, gydweithredol i’n holl berthnasau gwaith i greu pecynnau nawdd pwrpasol a chyffrous. I drafod y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch â henry@littlewander.co.uk

 

Rwy’n fasnachwr

Yn anffodus, does dim caeau masnachu ar gael yn yr ŵyl ar hyn o bryd.

 

Hoffwn wirfoddoli

Hoffech chi fod yn rhan o’r teulu sy’n gwneud i bopeth ddigwydd? Gwyddom o brofiad bod gwirfoddolwyr brwd, hapus a phroffesiynol yn allweddol i ddigwyddiadau llwyddiannus! Ar hyn o bryd, ry’n ni’n chwilio am bobl i ymuno â thîm newydd sbon Aber. Cliciwch yma i ddarganfod mwy

 

Rwy’n berfformiwr

Does dim proses gais i berfformio yn yr ŵyl. Y ffordd orau i ni (Little Wander) eich gweld y pwerfformio un o’n gigs niferus yng Nghymru drwy’r flwyddyn. I wneud cais ar gyfer y rhain, cysylltwch â sam@littlewander.co.uk

 

Rwy’n ddarparwr llety

Os ydych yn ddarparwr llety, cwblhewch y ffurflen hon i ni eich ychwanegu i’r rhestr isod.

 

Rwy’n newyddiadurwr 

Os hoffech siarad â ni am yr ŵyl, cysylltwch â henry@littlewander.co.uk a bydd rhywun yn ymateb i chi.