Friday 4 - Sunday 6 October 2024

Mae bar swyddogol yr ŵyl yn edrych dros y môr yn Ystafell Seddon hanesyddol yr Hen Goleg. Bydd dewis da o gwrw Cymreig, seidr, gwirodydd a diodydd meddal ar gael mewn ardaloedd
gwych.

Os yw’r tywydd yn caniatáu, gallwch gymryd eich diod i’n gardd gwrw a grëwyd yn arbennig gyda golygfa dros y promenâd a Bae Ceredigion ar dir yr Hen Goleg.

Mae Aberystwyth yn baradwys bwyd, yn llawn lleoedd anhygoel i fynnu tamaid i’w fwyta ddydd a nos.

Bydd mwy na digon o ddewis hefyd wrth edrych am ddiod yn y dre, gyda siopau coffi, tafarndai, bariau coctel a chlybiau rownd pob cornel. Cofiwch fynd i weld sioeau rhyngddynt!