Friday 1 - Sunday 3 October 2021

9 Vulcan St, Aberystwyth SY23 1JH, UK

100 seddi

Wheelchair, Wheelchair, level

Mae Theatr y Castell yn hen gapel sydd bellach yn gartref i adran ddrama’r Brifysgol, a lle perfformio hardd â 100 sedd. Fe ddewch o hyd i’r adeilad trawiadol glas a brown trwy fynd yr holl ffordd i fyny ben y Stryd Fawr (y brif stryd sy’n rhedeg trwy ganol y dref), heibio tafarn yr Academi ac wedyn troi i’r chwith pan fyddwch chi’n cyrraedd y gerddi o flaen yr hen gastell. Theatr y Castell yw’r un mawr ar y dde, wrth y gornel gyda Stryd yr Efail.

Sioeau yn y lleoliad hwn

- / -