Friday 2 - Sunday 4 October 2020

Tudur Owen a Ffrindiau

Tudur Owen a Ffrindiau
Tudur Owen a Ffrindiau

Saturday 5th October, 2019

7:30 pm | 90 mins

£10

The Old College - The Old Hall

18+

Tudur Owen yn cyflwyno arddangosfa o berfformwyr comedi Cymraeg sydd wedi sefydlu enw i’w hunain dros y blynyddoedd diwethaf. Dewch i weld pwy sy’n rhygnu mlaen yn y proffesiwn hurt yma. Chwerthin mawr (LOL).

Ardoll Adfer – mae £1.00 o bris gwerthu’r tocyn yn mynd i Ŵyl Gomedi Aberystwyth i ddatblygu a gwella’r digwyddiad.